Beloningsbeleid Stichting Bucketlist

In zowel de statuten als in het beleidsplan is de volgende stelling opgenomen met betrekking tot het beloningsbeleid van Stichting Bucketlist.

Bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten, ook mogen zij vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

Stichting Bucketlist vindt het van belang dat de ontvangen giften voor minstens 90% naar het algemeen belang van de stichting gaat, oftewel het realiseren van (een deel van) een bucketlist van terminaal zieke jongeren tussen de 18 en 35 jaar. Om deze reden is er specifiek voor gekozen geen medewerkers in dienst te nemen om zo de kosten nog verder te drukken. De organisatie draait op het bestuur en vrijwilligers. 

Zowel bestuurders als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Het gebruik van een cao is daarom niet van toepassing.


Zoals in de statuten en het beleidsplan is vermeldt kunnen bestuurders alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen en kan de stichting ervoor kiezen om het bestuur vacatiegeld dat niet bovenmatig is uit te betalen. Ondanks dat de stichting over deze regelingen beschikt is er besloten mits de bestuurders en de vrijwilligers de kosten zelf kunnen dragen er geen beroep wordt gedaan op deze regeling.