Sponsor AYA

AYA staat voor ‘Adolescent & Young Adult’, 18-35 jaar met kanker. Als jongere of jongvolwassene met kanker val je vaak tussen wal en schip. Je bent te oud voor de kinderafdeling en de zorg voor volwassenen heeft vaak geen antwoord op de vragen waar jij mee zit. Denk aan vragen over opleiding, werk, zelfstandigheid, aangaan van relaties, vruchtbaarheid en seksualiteit. Maar denk ook aan vragen over de dood, de uitvaart en het medisch-technisch deel van je behandeling.

In de ziekenhuizen aangesloten bij het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform wordt er speciale zorg ingericht voor jou. Zorg die stilstaat bij wat jij nodig hebt. Het Platform is een hechte samenwerking tussen AYA’s en zorgprofessionals uit de 8 UMC’s en een aantal perifere ziekenhuizen. Op het Platform wordt alle kennis en kunde in co-partnerschap ingezet om in heel Nederland AYA zorg uit te rollen. De best mogelijke zorg, goed bereikbaar!

 

Als aanvulling op dit pakket hebben AYA en Stichting Bucketlist begin september besloten een samenwerking aan te gaan. AYA gaat Stichting Bucketlist steunen door te helpen de terminaal zieke jongeren tussen de 18 en 35 jaar te bereiken, waardoor de stichting een grotere kans maakt om ook jouw bucketlist te kunnen gaan realiseren.